Voorwaarden voor wijziging en annulering
Van zodra wij een rondleiding bevestigd hebben, wordt deze beschouwd als definitief en zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Annulering
Bij een annulering tot 7 dagen voor de rondleiding brengen we € 25 administratieve kost in rekening per gereserveerde gids.
Bij annulering binnen de 7 dagen voor de rondleiding wordt 50% van het verschuldigde bedrag aangerekend.

Bij een annulering de dag voordien, de dag zelf of noshow wordt 100% van het verschuldigde bedrag aangerekend.

Groepsgrootte
Per gids worden er maximum 25 deelnemers toegelaten. Uitzonderingen hierop worden enkel in overleg met Gandante vzw toegestaan.
Indien er meer d
eelnemers zijn, dient u een extra gids vast te leggen.

Indien uw groep zonder voorafgaande aankondiging het aantal deelnemers overschrijdt, betaalt u de gids ter plaatse een extra honorarium van € 30.

Aanvangsuur en duur van de wandeling
In de bevestigingsbrief staat duidelijk het aanvangsuur vermeld. Verwittig ons tijdig indien u er niet op tijd kunt zijn, zo niet blijft de gids niet wachten op de groep. Een laattijdige aankomst heeft geenszins invloed op het overeengekomen eind uur. Indien de prestatie van de gids onverwacht wordt verlengd, betaalt u de gids ter plaatse € 30 per extra uur.

Wijzigingen
Aanpassingen op uw vraag aan de datum, het thema, het aanvangsuur of de gids, zorgen voor een extra administratieve belasting. We zijn genoodzaakt hiervoor een kost van € 25 in rekening te brengen