80-jarige oorlog

De 80-jarige oorlog

De Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648), alhoewel eeuwen geleden, is van uitzonderlijke betekenis geweest voor Vlaanderen en Nederland.

Het was aanvankelijk een strijd voor godsdienstvrijheid, die later overging in een strijd van ontvoogding tegen het ‘Spaans Gezag’ en tevens leidde tot het ontstaan van de Republiek van de Nederlanden. De strijd was hoe dan ook uitputtend voor alle partijen, vele mensen ontvluchtten het geweld. De beeldenstorm in Gent was ongemeen hevig en dit was geen toeval. Als u meer te weten wil komen over deze oorlog en de gevolgen ervan, is deze lezing een goede inleiding.

Komen achtereenvolgens aan bod:
– Het ontstaan, verloop en einde van de oorlog.
– De situering in onze regio.
– Het erfgoed van de Tachtigjarige Oorlog in landschap, verhalen en taalgebruik.

De lezing wordt ondersteund door een Power Point Presentatie. De foto’s in de presentatie illustreren de ‘zichtbare overblijfselen’ in het Meetjesland en de grensstreek.