Flirten met de grens

Flirten langs de grens van Assenede

De grens met Nederland, hier in het Noorden van het Meetjesland, laat nog steeds zijn politieke,geografische en historische sporen zien. De vele dijken, kreken,waterlopen en kanalen zijn hiervan nog levende bewijzen.

We gaan op zoek naar restanten van vaargeulen en oude havens, blijven er even bij stilstaan en trachten de geschiedenis te doen herleven. Waar mogelijk volgen we de grens ; een grens waarvan we ook de politieke historie toelichten.