knip-aalter

Het landschap is landbouw, fietsen in en rond Aalter

Volg deze heerlijk fietstocht met een hoog ‘L- gehalte’: landbouw, landschap, leuk en
leerrijk!

Is het als ontginner in dienst van een abdij of als vrije pachter of als eigenaar, de drang naar
verbetering en vergroting van de voedselproductie was en blijft groot. De activiteit van de boeren beïnvloedt de omgeving ingrijpend. De landbouwer is een landschapsbouwer. Hij kleurt het landschap in en boetseert het decor voor de streek- en plattelandsbewoner. Het gaat over opportuniteiten van hoogtes en laagtes in het reliëf, over de invloed van rijke families in de ontginning van de wildernis en de heide, over de verovering van de natuur door de landbouw en over de herovering van de landbouw door de natuur.

Het landschap verandert. Vroeger duurde dit eeuwen, maar nu gebeurt het bijna in één generatie. De rustzoeker op het platteland stelt zich veel vragen bij die grote veranderingen. De burger begrijpt de boer niet meer, maar ook omgekeerd vindt de boer het onbegrip van de burger maar niets. Het tij mag keren. We houden halt aan een molen, een neerhof, een station, een dynamisch melkveebedrijf, een veenontginning, een Romeins kamp en een kiosk.

Deze fietstocht in en rond het groots Bulskampveld zal meehelpen het wederzijds respect terug te vinden. Het fietsen door de streek wekt verwondering en bewondering. Dit is een 150 minuten durende fietstocht die toegankelijk is voor alle soorten fietsers. De fietsen moeten zelf meegebracht worden, maar desgewenst kunnen wij voor uw groep fietsen huren.