adegem

In het spoor van de Canadese bevrijders in Adegem en Maldegem

Een fascinerende tocht in de omgeving van Adegem en Maldegem, die ingaat op de bevrijding door de Canadese troepen in WO II!

In 1944 probeerden de geallieerden deze contreien terug te winnen van de Duitse bezetter. Op het ogenblik dat de Amerikaanse troepen de Antwerpse haven bereikten was de Westerschelde echter nog in Duitse handen waardoor de haven onbruikbaar was. Canadese troepen, op dat ogenblik nog in Noord- Frankrijk, kregen de opdracht om zo snel als mogelijk noordwaarts op te trekken en de Westerschelde te bevrijden. Dit offensief staat bekend onder de naam “Operatie Switchback”.

In september 1944 kwam het onder meer in Maldegem tot zware gevechten. Pas na 3 weken, op 12 oktober 1944 slaagden de Canadese troepen erin het Leopoldkanaal over te steken en verder op te rukken richting Westerschelde. Meer dan 800 Canadese soldaten sneuvelden langs de oevers van het Leopoldkanaal en omgeving. De uitspraak “I was at the Leopold” stond bij de militairen die bij de gevechten betrokken waren voor de gruwel die ze hadden meegemaakt.

Wij bieden een toffe fietstocht aan in dit voormalige slagveld. De deelnemers zullen zich een fantastisch beeld kunnen vormen van de enorme tocht die de Canadese troepen hebben gemaakt, en de gruwel die ze ondergingen. De rondleiding zal twee uur duren, inclusief de verplaatsingen. Na de rondleiding gaan we terug naar het startpunt, zijnde het Canada – Poland War Museum in Adegem.

De groep zorgt zelf voor fietsen.