10-wachtend-op-voedsel-

WO I in het Meetjesland

Het Meetjesland had om verschillende redenen een bijzondere positie in de Eerste Wereldoorlog. Gelegen naast het operatiegebied, deed het Meetjesland dienst als rustplaats én bevoorradingsgebied voor de Duitsers.

Als grensgebied was het bovendien een zeer aantrekkelijke regio voor smokkelaars en spionnen. ‘Den Draad’ probeerde hier komaf mee te maken.

De lezing omvat verschillende facetten van Den Grooten Oorlog in het Meetjesland. Het komen en gaan van de Duitsers en vluchtelingen worden nader belicht, maar ook de ontspanning, het schoolgaan en de pers komen aan bod. Aan het dagelijkse leven doorheen de oorlogsjaren en de einddagen van de oorlog in het Meetjesland wordt veel aandacht geschonken omdat deze per definitie niets of niemand ontziend waren